Nederland Eerst

 

Beste Leden,

De 10 knelpunten

  1. Samen aan de slag voor het klimaat, door onder meer een CO2-reductie tot 49 % in 2030 en circa 50.000 nieuwbouwwoningen per jaar aardgasvrij op te leveren in 2023 en 30.000-50.000 bestaande woningen per jaar aardgasvrij te maken of ‘aardgasvrij-ready’. Bij de inrichting van het land moet rekening gehouden worden met klimaatverandering.
  2. Toekomstbestendig wonen, door onder meer sloop en transitie van woningvoorraad, bestrijding van leegstand en meer kansen op de woningmarkt voor studenten en kwetsbare groepen.
  3. Regionale economie als versneller, door meer nadruk te leggen op de regionale omstandigheden voor het bereiken van ambities.
  4. Naar een vitaal platteland, van de boeren door onder meer te zorgen voor duurzame landbouw zonder ongewenste risico’s voor de leefbaarheid van boeren, burgers en milieu.
  5. Merkbaar beter in het sociaal domein, door onder meer extra in te zetten op de aanpak van eenzaamheid, kindermishandeling, huiselijk geweld en verwarde personen wordt voorkomen dat kwetsbare groepen binnen verschillende interventies van zorg en straf tussen wal en schip raken. Hiermee kunnen kwetsbare groepen naar vermogen meedoen in hun eigen vertrouwde omgeving en verminderen we (herhaald) slachtofferschap en daderschap.
  6. Nederland en migrant goed voorbereid, door een flexibeler asielstelsel, snellere terugkeer van migranten zonder verblijfsrecht en verbetering van het taalniveau en de arbeidsparticipatie van nieuwkomers.
  7. Problematische schulden voorkomen en oplossen, door onder meer beginnende schulden eerder te signalen en gemeenten meer mogelijkheden te geven om kosten van het beschermingsbewind te beheersen. 
  8. Goed openbaar bestuur in een veranderende samenleving, door onder meer een integrale aanpak van multiproblematiek in ondermijningsgevoelige gebieden, het benutten van kansen door digitalisering en het openbaar maken van informatie, en de democratie weerbaarder te maken en decentrale volksvertegenwoordigers en bestuurders beter te ondersteunen.
  9. Passende financiële verhoudingen, door onder meer toezicht te vernieuwen, totale rijksuitgaven als basis te hanteren voor een goede normeringssystematiek, en knelpunten in de fiscale regelgeving te inventariseren.
  10. Overkoepelende thema’s, die gaan onder meer over krimp- en grensregio’s, het aansluiten van de Nationale Omgevingsvisie op de bestaande Omgevingsvisies, samenwerking met Boeren Burgeres en Buitenlui.

Samen strijden we tegen de klimaatlobbyisten!

Met Strijdbare groet,

Joop Dekker

 

Waar wij als land zo trots op zijn, wordt steeds meer teniet gedaan. Dit geldt binnen zowel de Tweede Kamer als de complete samenleving, waarbij ook de sociale media zoals Facebook een meer als kwalijke rol spelen. Wanneer er niet iets echt verandert gaan wij richting een dictatuur. Velen rond om ons heen denken, dat dit al het geval is, Binnen een volwassen democratie moet je kunnen zeggen wat je vindt. Alleen dreiging van geweld moet keihard worden bestreden. Maar inmiddels wordt bepaald wat welgevallig is door de meerderheid in uw Kamer , wat gecontroleerd wordt door Brussel en het WEF. De rest wordt de mond gesnoeid. De meesten onder u ontkennen het, helaas is dit wel de werkelijkheid. Met liegen en bedriegen worden wij op het verkeerde been gezet. Hopelijk worden mensen wakker en zal er een begin worden gemaakt met herstel van onze democratie na de Provinciale Staten Verkiezingen in maart volgend jaar. Hart voor Vrijheid zal ik mij hier voor gaan inzetten. Laat weten als u het niet met mijn visie eens bent. Wanneer ik niets verneem wat gebruikelijk is, ga ik er vanuit dat u het met mij eens bent. Maar dat u niets anders kunt en gegijzeld bent binnen de EU en het WEF.

 BETERAF BIJ DE BOEREN! In de Regio Alkmaar

Rating: 4.5 sterren
2 stemmen

Reactie plaatsen

Reacties

Joop Dekker
5 maanden geleden

geen