“Het is tijd voor Vrijheid En,
meer voor échte verandering” in Nederland

 

Geachte lezer(es),

Vindt U ook dat de politiek:

 • al lang niet meer naar de burger luistert, maar haar eigen gang gaat met alle nadelige gevolgen?

 • al lang geen rekening houdt met met onze noden en gevoelens?

 • ons geld over de balk gooit en ons steeds zwaarder belast? Het is zelfs zo erg dat wanneer er iemand gestorven is en ons wat achterlaat, de overheid hiervan een deel opeist, terwijl daarover al belasting is betaald en er niets voor wordt teruggegeven. De overheid presteert het zelfs om binnen 3 weken na overlijden hiervoor een aanslag in de brievenbus te stoppen.

 • met veel van de huidige regelgeving veel onnodige agressie veroorzaakt?

 • al jaren (kabinetten lang) meer belooft dan waarmaakt?

Waar blijft de geloofwaardigheid van politieke ambtsdragers en bestuurders?

 

Vindt U ook dat het beter kan en moet in Nederland?

Maak dan samen een vuist en wordt lid.

De partij staat voor Respect, Rechtvaardigheid en Liefde voor de maatschappij. Wij willen politiek voeren uit het hart en met verstand met gewone (onbekende) burgers; geen beroepspolitici.

 

Onze doelen zijn onder andere:

 • Het verbeteren van de inspraak van de burger door "Kamerzetel 151" in te stellen en voor belangrijke besluiten eerst een referendum onder de bevolking te houden. Daarnaast de bemoeizucht van de overheid verminderen.

 • Een rechtvaardig, acceptabel en overzichtelijk belasting- en sociaal stelsel invoeren.

 • Het bestrijden van armoede door de eerste € 12.000 niet te belasten. Dit bedrag valt in de nieuwe belasting box 0 (= 0% belasting). Rondpompen van geld is niet nodig en veel te kostbaar. Die tijd kan beter worden benut om "witte boordencriminaliteit" en "graaicultuur" tegen te gaan.

 • Gratis onderwijs voor alle burgers. Verder respect en discipline terug op school. Wij willen het onderwijs verbeteren en aantrekkelijk maken voor huidige en toekomstige leerlingen en leerkrachten en docenten en ouders. Kinderverzorging, verzorging in ruimere zin en sport als basisvakken in het (voortgezet) onderwijs. Sociaal gevoel bijbrengen bij de komende generaties.

 • Een zorgstelsel dat goed werkt en betaalbaar blijft; inclusief de kosten van de tandarts.

 • Een rechtvaardig vreemdelingenbeleid: Kinderen die een ouder hebben die de Nederlandse nationaliteit bezit, mogen niet van een van hun ouders worden gescheiden.

 • Het staatsburgerschap moet kunnen worden ingetrokken van ieder die ons land ernstig in gevaar heeft gebracht. Bijvoorbeeld terroristiche activiteiten, maar ook bij moord met voorbedachte rade. Het gevolg zal zijn dat betrokkene in principe geen enkel recht meer heeft op welke voorziening of recht dan ook.

 • Slachtoffers van geweld dienen door de overheid alle ondersteuning te krijgen die nodig is om weer in de maatschappij te kunnen functioneren.

 • De ambtenarenorganen te verbeteren. Tot nu toe heeft niet een enkel ambtenarenorgaan een voldoende gehaald bij een MTO (Medewerkers Tevredenheid Onderzoek). De salarissen dienen in verhouding te worden gebracht met die van in het bedrijfsleven. Het aantal leidinggevenden zal moeten worden verminderd.

 • Het verbeteren van de veiligheid in de maatschappij. Meer werk om onveiligheid te voorkomen en strak optreden bij overtreding. De pakkans van daders vergroten door het recherche-apparaat mensen, tijd en geld te geven om de hoeveelheid werk aan te kunnen. Voldoende inrichtingen om aan de uitvoering gevolg te geven. Bonnenschrijven als doel afschaffen.

 • Bestrijden van alle soorten discriminatie, zowel positief als negatief, geloof, afkomst, huidkleur.

 • Inzicht krijgen wat de Europese Unie ons land werkelijk kost, wat het opbrengt en bekijken of of dit allemaal wenselijk is voor ons land en burgers. Ook het vergeven van mooie banen en het ondoorzichtelijke voeren van politiek, dienen te worden bekeken. De regelgeving vanuit Brussel beperken.

 • Nederland aantrekkelijk maken en houden voor bedrijven, investeerders en beleggers.

 • Medezeggenschap, ontslagrecht en arbeidsomstandigheden in bedrijven niet de nek omdraaien.

 • Gratis openbaar vervoer voor iedereen en onder de directe verantwoordelijkheid brengen van een daarvoor verantwoordelijke politicus. Dit geldt ook voor provincies en grote steden. Zij die met eigen vervoer willen rijden betalen daar voldoende voor. Dus geen rekeningrijden invoeren en "het kwartje van Kok" terug. Het wegennet sterk verbeteren en zoeken naar andere mogelijkheden van transport.

 • Gas, water en elektriciteit weer onder "nutsbedrijven" brengen met aan het hoofd een direct verantwoordelijk minister of andere politicus. De gasprijs loskoppelen van de olieprijs.

 • ZBO's (Zelfstandige Bestuur Organen) weer onder directe verantwoordelijkheid brengen van een verantwoordelijk bestuurder. Ophouden met het privatiseren van overheidsbedrijven.

 • Met 65 jaar met pensioen gaan mag, ook eerder als men daar zelf voor spaart; later mag ook.

 • Afblijven van de AOW en huidige AOW-leeftijd.

 • Afblijven van de huidige macht van ons Staatshoofd.


Indien U achter deze punten staat en van mening bent dat het tijd is dat er nu echt iets moet gebeuren wordt dan lid en/of donateur! Probeer ook anderen uit uw kring over de streep te trekken.
Het lidmaatschap bedraagt € 45. Iedere donatie daarnaast is welkom en nodig om aan het bedrag van de waarborgsom te komen om mee te kunnen doen aan de verkiezing in november. Wij krijgen geen subsidie.

Storten kan op:

 • ABNAMRO  NL.15ABNA0987562819

 • t.n.v. C.J, Dekker

 • te 1025VV Amsterdam

Daarnaast wordt u verzocht uw familie, vrienden, kennissen en bekenden over te halen en te steunen door lid te worden en/of een donatie te geven.

Laten wij gezamenlijk de grootste partij van Nederland worden en weer trots zijn op ons land, de regering en de politici.

De huidige politiek bedanken wij voor alle goede dingen; helaas wegen die, naar onze mening, niet op tegen de vele negatieve dingen. Onze missie is daarom alle Kamerleden te vervangen. Want wij vinden het schandalig hoe zij tot nu toe met de burgers zijn omgegaan.

Met vriendelijke groet,
Joop Dekker

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.