3. Projectbeschrijving

Joop Dekker het project Rijdend Nederland, bestaat uit het uitwerken en wetenschappelijk onderbouwen van het idee om de metro van Amsterdam te voorzien van een extra rondrijdende lijn die alle eindstations met elkaar gaat verbinden. Hiermee ontstaat een veel efficiëntere metroverbinding die niet meer alleen maar via het centrale knooppunt loopt. Het bevordert de bereikbaarheid en dus de binding met de verschillende standsdelen. Via computermodellen van de huidige metrosituatie en de voorgestelde situatie wordt dit inzichtelijk en aanschouwelijk gemaakt.

Met deze Metroringlijn wordt een volledige integratie mogelijk met de rondweg A10. Via auto-terminals kan de auto op alle punten rond Amsterdam geparkeerd worden omdat het via de metroring nog veel eenvoudiger is om met de metro iedere bestemming te bereiken.

Voorgesteld wordt op drie knooppunten enorme overkappingen te realiseren ter plaatse van de RAI, IJ-burg en Amsterdam Noord waar auto’s, trein / metro en bus bij elkaar komen.

3b. Innovatieve elementen

Het idee van dit project is sterk vernieuwend en verdient het om nu echt onderzocht te worden. Het project kent geen voorganger.

Het gehele project wordt uitgewerkt en wetenschappelijk onderbouwd. De meetbare waarden worden aan het eind vastgesteld. De resultaten moeten aantoonbaar opleveren:

  • Het aantonen van de vermindering van vervoersduur tot tenminste 70 % ten opzichte van het huidige metrosysteem als gemiddelde over de hele stad.

  • Het terugbrengen van de kans op filevorming op de Noordelijke aansluitingen op de ringweg A10 met 70 % van de huidige kans,

  • Het aantonen van de levensvatbaarheid van deze verkeersknooppunten door het realiseren van parkeerterminals, kantoorruimten, hotels, winkelcentra en andere publieksgerichte voorzieningen, zoals bioscopen, sportcentra en dergelijke.

  • Het realiseren van dubbel grondgebruik per knooppunt, dat in het geval van het knooppunt RAI ongeveer 385.000 m2 extra bouwgrond oplevert

3c. Organisatie;

 

Rijdend Nederland wil dit idee in gespecialiseerde teams uitwerken. Het geheel zal in videopresentatie worden vastgelegd.

Brainteam

Voor het noodzakelijke rekenwerk en het ontwerpen van computermodellen wordt een wis- en natuurkundige en een econometrist ingezet. Zij maken op basis van de bestaande meetgegevens en de ontwikkelde knooppunten, de computersimulaties en tonen de meetbare resultaten. Dit geldt zowel voor de milieufactor (uitstoot uitlaatgassen) als voor de (kans op) filevorming.

Zij onderhouden contacten met de universiteiten van Amsterdam waardoor studenten kunnen deelnemen.

De vergelijkende resultaten worden in computermodellen aanschouwelijk gemaakt.

Ontwerpteam

Met studenten van de TU Delft en Verkeerstechniek Tilburg wordt samen met een verkeerskundig bureau en Griffioen Architecten bv te Amsterdam, de logistieke en vormgevende kant uitgewerkt. Naast het (her-)ontwerpen van de profielen, knooppunten, fly-overs, (verbreding van) tunnels, en dergelijke, worden ook de stedenbouwkundige ruimten aangrenzend aan de snelweg vormgegeven.

De resultaten worden in computermodellen driedimensionaal weergegeven.

Projectteam

Hierin zitten naast de teamleiders van het Brainteam en het Ontwerpteam, vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat en de Gemeente Amsterdam.

Het projectteam draagt zorg voor de noodzakelijke informatieverstrekking naar de andere teams en voor de terugkoppeling naar overige betrokken diensten.

 

4. Financiële paragraaf

kosten inclusief BTW

projectduur 12 maanden

projectteam

Rijdend Nederland projectleider – totaal                    22.000,-

Vertegenwoordiger gemeente Amsterdam                   5.000,-

Vertegenwoordiger Rijkswaterstaat                              5.000,-

Vertegenwoordiger Brainteam                                      3.000,-

Vertegenwoordiger Ontwerpteam                                 3.000,-

Onkosten totaal                                                             5.000,-

Ontwerpteam

Verkeerskundig bureau                                               30.000,-

Stedenbouwkunde en architectuur                             16.000,-

Universiteiten 6.000,-

Brainteam

Computermodellen                                                      35.000,-

Universiteiten                                                                6.000,-

                                                                                   ------------

                                         Totaal 136.000,-

 

 

 

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.