Joop Dekker Amsterdam.

Amsterdam Eist Onderzoek Jeugdzorg

Onze VRIJHEID AMSTERDAM EIST ONDERZOEK JEUGDZORG AMSTERDAM.

Wij ontvingen al langer signalen dat het goed mis is binnen bureau Jeugdzorg  Amsterdam had dit item al in haar verkiezingsprogramma opgenomen maar de maat is echt vol dit kan en mag niet langer voort duren. Amsterdam heeft geweld achter de voordeur en Bureau Jeugdzorg hoog op de agenda staan. Ook bij huiselijk geweld is gebleken dat het nog een heel karwei is om als slachtoffer aangifte te doen als je al aangifte kan doen. Amsterdam zijn gevallen bekend van tientallen aangiftes waarmee niets werd gedaan en de dader ongestoord verder kon gaan met intimideren, bedreiging, en slaan etc. Na een rondgang bij advocaten voor hulp kreeg een mevrouw het advies van huiselijk geweld om voor haar eigen veiligheid maar 150 km van Amsterdam te gaan wonen… hoezo prioriteit?.
Vooropgesteld is het natuurlijk goed dat er een organisatie bestaat die het welzijn van onze kinderen hoog in het vaandel hebben staan echter blijkt door wanbeleid deze organisatie veranderd te zijn in een bureaucratische machtsinstelling waar tegenspraak niet wordt geduld.
Informatie die elders ingewonnen wordt door zogenaamde gezinsvoogden wordt op geen enkele wijze op waarheid gecontroleerd. Diagnoses over het gezin bij niet afgelegde huisbezoeken of een enkel bezoekje van tien minuten. Vijf a zes keer per jaar een nieuw gezinsvoogd is gezien het grote personeelsverloop (onvrede en werkdruk) geen uitzondering maar regel. Rapporten die inhoudelijk aantoonbaar niet kloppen, etc, etc.
De opleiding van deze gezinsvoogden zou moeten liggen op HBO niveau "echte professionals" echter bereikt Amsterdam signalen dat deze gezinsvoogden helemaal geen HBO niveau hebben en onervaren zijn. De goede mensen die zaten bij Bureau Jeugdzorg zijn veelal vertrokken of opgebrand gezien de werkdruk en de explosieve toename van moeilijke gevallen. Deze onervaren gezinsvoogden krijgen vervolgens minimaal tien gezinnen toegewezen terwijl zij beslissingen moeten nemen over kinderen en zelf veelal geen kinderen hebben of ervaring met kinderen. Vrouwen die moeten weten wat moeder gevoelens zijn maar dit alleen uit een boekje kennen. Het ergste van alles is dat de Rechtbank Amsterdam veelal klakkeloos de informatie overneemt van dit Bureau Jeugdzorg met alle gevolgen voor de kinderen van dien en voor de rest van het gezin. Is er wel eens een onderzoek gedaan waarom er steeds meer excessen zijn bij Bureau Jeugdzorg en zou frustratie hierbij een rol kunnen spelen? Ben je het niet eens met bureau Jeugdzorg dan ben je aan de heidenen over geleverd. Ook bij veel advocaten is Bureau Jeugdzorg negatief bekend "heb je met Bureau Jeugdzorg te maken dan haal je de duivel in huis" is een veelal gehoord antwoord van deze advocaten en raden elke procedure richting Bureau Jeugdzorg af in het belang van het kind. Van eigen fouten binnen Bureau Jeugdzorg wil men niks horen en de kans is zeer groot dat wanneer je klaagt dat je de hele organisatie over je heen krijgt waarbij het kind (of de kinderen) wederom de dupe wordt.

“Een inspirerende conferentie,
speciaal voor naasten/verzorgers en zorgmedewerkers, om naar huis te gaan met veel nieuwe inzichten!”

1.Aan de hand van prikkelende stellingen wordt een lagerhuis-debat gevoerd. Reken erop dat je uit je comfort zone wordt gehaald en inzicht verwerft in het samenspel tussen verzorgers en professionals.

2.De zorggemeenschap gaat uit van een samenleving die zich met en voor elkaar inzet voor goede zorg. In de workshop kan je ervaren hoe de zorggemeenschap voor verschillende betrokkenen in het zorgproces van de cliënt kan werken.

3. Zorg dat staat voor Professionaliteit, Respect, Elkaar blij maken en Toewijding. In de workshop staat het onderwerp familieparticipatie centraal. Thema’s die aan de orde komen zijn: communicatie, management van verwachtingen en het verwerken van afspraken met familie in het Zorgleefplan. Best practices worden besproken.

4. Veel familieleden en mensen die zorg nodig hebben zijn tegenwoordig online. Handig en helemaal van deze tijd! Maar hoe begin je ermee? Deze workshop geeft inzicht in de mogelijkheden en biedt praktische tips om familieleden te bereiken en te betrekken via:Online platforms, Socialmedia en Corporate websites.

5. Maatschappelijke dienstverlening Eén plan voor cliënt en samen, is effectiever dan een plan voor de cliënt los. Hoe werken we nu optimaal samen? En wat is daar voor nodig? Wat is individuele of groepsgewijze ondersteuning? En hoe (bijvoorbeeld wie (zorg of voor welzijn?) en signaleert overbelasting?

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.